ΑΝΘΥΛΛΙΣ Μ. ΕΠΕ

Η εταιρία

Επωνυμία: ΑΝΘΥΛΛΙΣ Μ. ΕΠΕ

Α.Φ.Μ.: 998585530

Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 114699837000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διεύθυνση: ΕΥΠΟΙΙΑΣ 12 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – Τ.Κ. 20100

Επικοινωνία

Ευποιίας 12, Κόρινθος, 20100

+30 27410 29161